ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ   Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτισμική Διαχείριση» πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη καταγραφής την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 στην πόλη του Αγρινίου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μαθήματος μαζί με τη διδάσκουσα Νότα Πάντζου με φωτογραφικές μηχανές και φόρμες καταγραφής στα χέρια επιχείρησαν να συλλέξουν πληροφορίες για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Σκοπός της περιήγησης αυτής ήταν να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη διαδικασία της καταγραφής και τεκμηρίωσης των ακίνητων νεότερων μνημείων, αλλά και να γνωρίσουν τα διατηρητέα και μη κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής, αισθητικής και ιστορικής σημασίας του Αγρινίου.